บทความที่ได้รับความนิยม

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2553

รหัสวิทยุสื่อสาร

รหัสวิทยุสื่อสาร
รหัส (Code) ความหมาย รหัส (Code) ความหมาย
ว.0 คำสั่ง ว.29 มีราชการ/ธุระ
ว.00 รอก่อน / คอยก่อน /ให้คอยอยู่ ว.30 จำนวน/ขอทราบจำนวน
ว.01 ที่ทำงาน ว.31 เปลี่ยนไปใช้ความถี่ช่องที่ 1
ว.02 ที่พัก / บ้าน ว.32 เปลี่ยนไปใช้ความถี่ช่องที่ 2
ว. 1 อยุ่ที่ไหน / อยู่ที่...... ว.33 เปลี่ยนไปใช้ความถี่ช่องที่ 3
ว. 2 ได้ยินหรือไม่/ตอบด้วย/ได้ยินแล้ว ว.34 เปลี่ยนไปใช้ความถี่ช่องที่ 4
ว. 3 ทวนข้อความซ้ำอีกครั้ง ว.35 เตรียมพร้อมปฏิบัติการ
ว. 4 ปฏิบัติหน้าที่/ดำเนินการ ว.36 เตรียมความพร้อมเต็มอัตรา
ว. 5 ราชการลับ/ความลับ ว.37 เตรียมความพร้อมครึ่งอัตรา
ว. 6 ขอติดต่อด้วย/โต้ตอบด้วย ว.38 เตรียมพร้อม 1/3 อัตรา
ว. 7 ขอความช่วยเหลือ(มีเหตุคับขัน) ว.39 สภาพการจราจรคับคั่ง
ว. 8 ข่าวสาร/ข้อความ ว.40 อุบัติเหตุทางรถยนต์
ว. 9 มีเหตุฉุกเฉิน ว.41 สัญญาณไฟจราจร
ว.10 อยู่ประจำที่/ติดต่อทาง ว.ได้ ว.42 ยานพาหนะนำขบวน/ยานพาหนะ
ว.11 หยุดพัก/ติดต่อทาง ว.ได้ ว.43 จุดตรวจยานพาหนะ
ว.12 หยุดพัก/ติดต่อทาง ว.ไม่ได้ ว.44 ติดต่อทางโทรสาร(FAG)
ว.13 ติดต่อทางโทรศัพท์ ว.50 รับประทานอาหาร
ว.14 เลิกงาน/ปิดสถานี ว.55 ให้อำนวยความสะดวก
ว.15 ให้มาพบ/นัดหมาย ว.60 ญาติ /พี่น้อง/เพื่อน
ว.16 ทดสอบสัญญาณวิทยุ ว.61 ขอบคุณ
ว.16 - 1 จับใจความไม่ได้ ว.62 สิ่งของ
ว.16 - 2 เสียงไม่ชัดเจน ว.63 บ้าน
ว.16 - 3 เสียงชัดเจนพอใช้ได้ ว.64 มีธุระส่วนตัว
ว.16 - 4 เสียงชัเดจนดี ว.601 เครื่องรับ-ส่งวิทยุ
ว.16 - 5 เสียงชัดเจนดีมาก ว.602 สายอากาศวิทยุ
ว.17 มีอันตรายห้ามผ่าน ว.603 รถยนต์
ว.18 นำรถยนต์ออกทดลองเครื่อง/รถเสีย ว.604 ดูโทรทัศน์
ว.19 สถานีถูกยึด/ถูกโจมตี ว.605 รับประทานอาหาร
ว.20 จับกุม/ตรวจค้น ว.606 พูดจาไม่เป็นความจริง
ว.21 ออกเดินทางจาก ว.607 ธุรกิจส่วนตัว
ว.22 ถึง......(สถานที่) ว.608 คนก่อกวน
ว.23 ผ่าน ว.609 คลื่นรบกวน
ว.24 เวลา/ขอทราบเวลา ว.610 คิดถึง
ว.25 ไป ว.621 เงิน
ว.26 ให้ติดต่อทาง ว.ให้น้อยที่สุด ว.100 ขอโทษ/ขออภัย
ว.27 ให้ติดต่อทางโทรพิมพ์
ว.28 ประชุม/มีประชุม
รหัสที่ใช้ในการแจ้งเหตุ
เหตุ 100 มีเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน เหตุ 221 ทำร้ายร่ายกาย ได้รับบาดเจ็บ
เหตุ 111 ลักทรัพย์ เหต ุ231 ทำร้ายร่ายกาย ได้รับบาดเจ็บสาหัส
เหตุ 121 วิ่งราวทรัพย์ เหตุ 241 ฆ่าคนตาย
เหตุ 131 ชิงทรัพย์ เหตุ 300 การพนัน
เหตุ 141 ปล้นทรัพย์ เหตุ 501 วัตถุต้องสงวัยเกี่ยวกับระเบิด
เหตุ 200 มีเหตุประทุษร้ายต่อร่างกาย เหตุ 511 ได้เกิดระเบืดขึ้นแล้ว
เหตุ 201 เพลิงไหม้หญ้า เหตุ 512 วัตถุระเบิดตรวจสอบแล้วไม่ระเบิด
เหต ุ202 ไฟฟ้าลัดวงจร เหตุ 600 นักเรียนจะก่อเหตุทะเลาะวิวาท
เหต ุ203 เพลิงไหม้ยานพาหนะ เหตุ 601 นักเรียนรวมกลุ่มมีสิ่งบอกเหตุเชื่อว่าจะก่อเหตุ
เหตุ 204 เพลิงไหม้(บ้าน ชุมชน อาคาร........) เหต ุ602 นักเรียนก่อเหตุหลบหนีไปแล้ว
เหตุ 205 เพลิงไหม้อาคารเก็บเชื้อเพลิงสารเคมี เหตุ 603 นักเรียนยกพวกก่อเหตุทำร้ายกันและกัน
เหตุ 206 เพลิงไหม้อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ เหตุ 604 นักเรียนยกพวกก่อเหตุทำร้ายกันถึงความตาย
เหตุ 211 ทำร้ายร่างกายไม่ได้รับบาดเจ็บ เหตุ 605 นักเรียนยกพวกก่อเหตุทำร้ายกันมีวัตถุระเบิด

Q Code ที่ใช้ในกิจการวิทยุสมัครเล่น
Q Code ความหมาย(สำหรับคำถาม) ความหมาย(สำหรับคำตอบ) หมายเหตุ
QRA สถานีของท่านชื่ออะไร ? สถานีของข้าพเจ้าชื่อ…
QRB ท่านอยู่ห่างจากสถานีของข้าพเจ้าเท่าใด ? ข้าพเจ้าอยู่ห่างจากสถานีของท่านประมาณ…
QRD ท่านจะไปที่ไหน ? และมาจากที่ไหน ? ข้าพเจ้าจะไปที่ … ข้าพเจ้ามาจาก …
QRE ท่านจะมาถึงเวลาใด ? ข้าพเจ้าจะไปถึงเวลา …
QRG ท่านจะบอกความถี่แท้จริงของข้าพเจ้าได้ไหม ? ความถี่แท้จริงของท่านคือ …
QRH ความถี่ของข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ? ความถี่ของท่านเปลี่ยน …
QRK ท่านรับฟังข้อความของข้าพเจ้าได้ชัดเจนเพียงใด ? ข้าพเจ้ารับฟังข้อความของท่านได้ …

QRK 1 : รับฟังข้อความไม่ได้เลย
QRK 2 : รับฟังข้อความไม่ค่อยดี ( แทบไม่ได้ หรือรับได้บางคำ )
QRK 3 : รับฟังข้อความได้พอใช้
QRK 4 : รับฟังข้อความได้ดี
QRK 5 : รับฟังข้อความได้ดีเยี่ยม
QRL ท่านกำลังมีธุระหรือ ? ข้าพเจ้ากำลังมีธุระ … (หรือมีธุระกับ …)
QRM ท่านกำลังถูกรบกวนหรือ ? (จากบุคคล) ข้าพเจ้ากำลังถูกรบกวน ( 1~5 )
QRN ท่านกำลังถูกรบกวนโดยประจุไฟฟ้าในบรรยากาศ ? ข้าพเจ้าถูกรบกวนโดยประจุไฟฟ้าในบรรยากาศ ( 1 ~ 5 )
QRO ข้าพเจ้าจะเพิ่มกำลังส่งได้หรือไม่ ? เพิ่มกำลังส่งขึ้นอีก
QRP ข้าพเจ้าจะลดกำลังส่งได้หรือไม่ ? ลดกำลังส่งลง
QRQ ข้าพเจ้าจะส่งเร็วชึ้นได้หรือไม่ ? ส่งเร็วขึ้น ( … คำต่อนาที )
QRS ข้าพเจ้าจะส่งให้ช้าลงได้หรือไม่ ? ส่งช้าลง ( … คำต่อนาที )
QRT ข้าพเจ้าจะหยุดส่งได้หรือไม่ ? หยุดการส่ง
QRU ท่านมีข้อความอะไรถึงข้าพเจ้าอีกหรือไม่ ? หมดข้อความ
QRV ท่านพร้อมหรือยัง ? ข้าพเจ้าพร้อมแล้ว
QRW จะให้ข้าพเจ้าแจ้งเขาไหมว่าท่านกำลังเรียกอยู่ที่ความถี่.. ? ขอให้ท่านแจ้งเขาให้ทราบ
QRX เมื่อใดท่านจะเรียกข้าพเจ้าอีก ? ข้าพเจ้าจะเรียกท่านอีก เวลา..น.
QRZ ใครกำลังเรียกข้าพเจ้า ? (ชื่อสถานี) กำลังเรียกท่าน
QSA ความแรงของสัญญาณของข้าพเจ้าเป็นเช่นไร ? ความแรงสัญญาณของท่าน

QSA 1 : อ่อนมากจนแทบรับสัญญาณไม่ได้เลย
QSA 2 : อยู่ในระดับอ่อน
QSA 3 : อยู่ในระดับแรงพอใช้ได้
QSA 4 : อยู่ในระดับแรงดี
QSA 5 : อยู่ในระดับแรงดีมาก
QSB สัญญาณของข้าพเจ้าจางหายหรือไม่ ? สัญญาณของท่านจางหาย
QSL ท่านรับข้อความได้หรือไม่ ? ข้าพเจ้ารับข้อความได้แล้ว
QSM จะให้ข้าพเจ้าทวนข้อความสุดท้าย ซ้ำอีกหรือไม่ ? โปรดทวนข้อความสุดท้ายซ้ำอีกครั้ง
QSN ท่านได้ยินข้าพเจ้าที่ความถี่...หรือไม่ ? ข้าพเจ้าได้ยินท่านที่ความถี่..
QSO ท่านสามารถติดต่อกับ (ชื่อสถานี) ได้โดยตรงหรือไม่ ? ข้าพเจ้าสามารถติดต่อกับ (ชื่อสถานี) ได้โดยตรง
QSP ท่านจะถ่ายทอดข้อความถึง...ได้หรือไม่ ? ข้าพเจ้าจะถ่ายทอดข้อความไปถึง...ได้
QSX ท่านจะรับฟัง (ชื่อสถานี) ที่ความถี่..ได้หรือไม่ ? ข้าพเจ้ากำลังรับฟัง (ชื่อสถานี) ที่ความถี่
QSY ข้าพเจ้าจะเปลี่ยนไปส่งด้วยความถี่อื่นได้หรือไม่ ? ให้เปลี่ยนไปส่งด้วยความถี่อื่นที่...
QTH ตำแหน่งสถานีของท่านอยู่ที่ใด ? ตำแหน่งสถานีของข้าพเจ้าอยู่ที่...
QTR ขณะนี้เวลาเท่าใด ? ขณะนี้เวลา...

คำเฉพาะและคำย่อต่างๆ ที่ควรรู้สำหรับนักวิทยุสมัครเล่น
BREAK - ขอขัดจังหวะ การติดต่อระหว่างคู่สถานีที่กำลังติดต่อกันอยู่ (มาจากคำว่า Break in)
CLEAR - เลิกการใช้ความถี่ที่กำลังใช้อยู่(เมื่อสิ้นสุดการติดต่อ เพื่อเปิดโอกาศให้สถานีอื่นมาใช้ได้)
CONTACT - ขอเข้าร่วมใช้ความถี่ ที่คู่สถานีกำลังติดต่อกันอยู่
CQ - เรียกแบบไม่เจาะจงสถานี (General Call) เพื่อต้องการจะติดต่อด้วย มีความหมายว่า "ผู้ใดได้ยินแล้วตอบด้วย"
DX - การติดต่อระยะไกลๆด้วยวิทยุ , ระยะทางไกล , สถานีที่อยู่ห่างไกล (ต่างประเทศ) ย่อมาจากคำว่า Distance
HAM - เป็นคำแสลง หมายความว่า นักวิทยุสมัครเล่น
LAND LINE (LIMA LIMA) - โทรศัพท์
MAYDAY - สัญญาณแจ้งเหตุอันตราย หรือขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน
NEGATIVE - ไม่ใช่ , ขอปฏิเสธ
OVER - เปลี่ยน (เชิญคู่สถานีเป็นฝ่ายส่ง)
ROGER - รับข้อความที่ส่งมาครบถ้วน และเข้าใจแล้ว
STAND BY - อยู่ในสภาวะเตรียมพร้อมที่จะรับการติดต่อ
XYL - ภรรยา
YL - หญิงสาว หรือนักวิทยุสมัครเล่นที่เป็นเพศหญิง
73 - ด้วยความปราถนาดี ใช้กล่าวอำลาเมื่อจะเลิกติดต่อทางวิทยุ
88 - มาจากคำว่า LOVE and KISS ใช้กล่าวอำลาสำหรับนักวิทยุที่มีเพศต่างกันและคุ้นเคยกันเท่านั้น
GO AHEAD - เริ่มส่งได้
QSL CARD - บัตรรายงานผลการติดต่อสื่อสารการอ่านออกเสียงตัวอักษร(International Telecommunication Union Phonetic Alphabets)
ในข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ และองค์การบินพลเรือนระห่วางประเทศ(ICAO) ได้กำหนดวิธีการอ่านออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษไว้เป็นมาตรฐาน เพื่อใช้ในการออกเสียงสัญญาณเรียกขาน คำย่อ และคำต่าง ๆ เพื่อป้องกันความสับสนในการออกเสียงตัวอักษร หรือมีปัญหาด้านภาษาระหว่างกัน เป็นต้น
พยัญชนะ การอ่านออกเสียง
A Alfa AL FAH อัลฟ่า
B Bravo BRAH VOH บราโว่
C Charlie CHAR LEE OR SHAR LEE ชาลี
D Delta DELL THA เดลต้า
E Echo ECH OH เอ็คโค่
F Foxtrot FOKS TROT ฟอกซ์ทรอต
G Golf GOLF กอล์ฟ
H Hotel HOH TEL โฮเทล
I India IN DEE AH อินเดีย
J Juliett JEW LEE ETT จูเลียต
K Kilo KEY LOH คีโล
L Lima LEE MAH ลีม่า
M Mike MIKE ไม้ค์
N November NO VEM BER โนเวมเบอร์
O Oscar OSS CAH ออสก้า
P Papa PAH PAH ปาป้า
Q Quebec KEH BECK คีเบค
R Romeo ROW ME OH โรมิโอ
S Sierra SEE AIR RAH เซียร์ร่า
T Tango TANG GO แทงโก้
U Uniform YOU NEE FORM OR OO NEE FORM ยูนิฟอร์ม
V Victor VIK TAH วิคต้า
W Whiskey WISS KEY วิสกี้
X X-ray ECKS RAY เอ็กซเรย์
Y Yankee YANG KEY แยงกี้
Z Zulu ZOO LOO ซูลู

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น